- Reklama -

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1712.

Seimo priimtu įstatymu siekiama, kad žemės ūkio paskirties žemė būtų skirta žemės ūkio veiklai vystyti, kad galimybę statyti gyvenamąjį namą su pagalbiniais statiniais turėtų asmenys, kurie realiai verčiasi žemės ūkio veikla. Prezidentas pritaria siekiui spręsti asmenų, kurie pasinaudoja galimybe tapti ūkininkais tik siekdami statyti pastatus ten, kur šiaip neturėtų teisės, problemą, tačiau pažymi, kad Seimo pasirinkti konkretūs reikalavimai neatitinka proporcingumo principo.

Šalies vadovo nuomone, Seimo priimto įstatymo nuostatos, ribojančios ne tik galimybę žemės ūkio paskirties žemėje statyti gyvenamosios paskirties, bet ir ūkinius pastatus, gali esmingai apsunkinti galimybę ūkininkauti ir vystyti žemės ūkio veiklą. Prezidentas siūlo mažiau ribojančiomis priemonėmis siekti tų pačių tikslų ir užtikrinti, kad būtų atliepti pagrindiniai kaimo plėtros politikos uždaviniai – kartų kaita kaime ir gyvybingi, verslūs regionai.

„Lietuvos kaimo ir regionų gyvybingumas didele dalimi priklauso nuo sąlygų kurtis jauniesiems ūkininkams, nuo smulkių ir vidutinių šeimos ūkių padėties. Naujuoju reguliavimu negalime apsunkinti ūkininkavimo tiems, kas reikšmingai prisideda prie gyvybės Lietuvos kaime ir regionuose išsaugojimo“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas savo dekretu siūlo Seimui atsisakyti reikalavimo ne tik įrodyti, kad asmuo bent 3 metus realiai vertėsi žemės ūkio veikla ir gavo iš jos pajamų, bet ir pasiekė tam tikrą pajamų lygį (50 proc.). Prezidentas siūlo įtvirtinti reguliavimą, pagal kurį ūkininko sodybos gyvenamąjį namą su priklausiniais galėtų statyti ūkininkas, ne mažiau kaip 3 metus deklaravęs pajamas iš žemės ūkio veiklos, patikslinant, kad toks reikalavimas nebūtų taikomas kitos paskirties ūkinių pastatų statybai.

Įstatymu nustatytas ribojimas statyti bet kokius, net ūkinius, pastatus mažesniuose nei 2 ha sklypuose esmingai apriboja galimybes vykdyti žemės ūkio veiklą tokioms žemės ūkio šakoms, kurioms nereikia didelių žemės plotų, pavyzdžiui, šiltnamių ūkiams.

Todėl Prezidento veto siūloma patikslinti įstatymo nuostatą, numatant, kad gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio pastatais būtų statomi nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 2 hektarai, o kitos paskirties pastatai, reikalingi ūkininko veiklai vykdyti, galėtų būti statomi ir nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektarai, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyta kitaip.

Siekiant suteikti asmenims galimybę užbaigti jau pradėtus procesus, siūloma įstatymo įsigaliojimo datą atidėti iki 2023 m. liepos 1 d.

Prezidentas atkreipia dėmesį, kad reikia svarstyti ir ūkininko ūkio registravimo taisyklių pakeitimus. Šalies vadovas ragina Aplinkos ministeriją kartu su savivaldybėmis rasti sprendimus, kurie užtikrintų tvarią ir teisingą regionų plėtrą, atitinkančią kaimo plėtros tikslus bei Lietuvos regionų politikos iššūkius.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!