- Reklama -

VTEK nusprendus, kad generalinio prokuroro pavaduotojas D.Raulušaitis turėjo savo viešų ir privačių interesų deklaracijoje deklaruoti savo žmonos tėvo brolio darbovietę, o Kauno apygardos teismo pirmininkui nereikėjo deklaruoti brolio Kauno apygardos prokuroro, paaiškėjo, kad yra ir daugiau keistų VTEK sprendimų. KK nuotr.

„Karštam komentarui“ paskelbus apie dvigubus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) standartus – kad vienaip viešųjų ir privačių interesų deklaravimas taikomas, pvz., Kauno apygardos teismo pirmininkui Nerijui Meilučiui ir kitaip – generalinio prokuroro pavaduotojui D.Raulušaičiui, į redakciją kreipėsi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė D.Šideikienė, kuri mano, jog VTEK Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnybos įstatymą taiko skirtingiems asmenims skirtingai.

Kaip jau rašėme, dar 2011 m. rugsėjo 20 d. VTEK buvo paprašyta įvertinti Kauno apygardos prokuroro Audriaus Meilučio ir jo brolio Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio elgesio atitiktį Įstatymo nuostatoms, nes teismo pirmininkas atsisakė nurodyti, ar jis ir prokuroras Audrius Meilutis yra broliai.

Atsižvelgiant į tai, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Šideikienė „Karštam komentarui“ pateikė atitinkamus faktus dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narių veikimo.

Kas galima Kauno apygardos teismo pirmininkui…

2012 m. vasario 21 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija) sprendime Nr.KS-12 ,,Dėl Nerijaus Meilučio”, 3 psl. ,, Įstatymo nuostatos ir motyvai” nurodė: ,,Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymo) 6 straipsnio 1 dalies 1–9 punktuose nurodytas baigtinis sąrašas duomenų, kuriuos valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo deklaruoti. Tačiau šio straipsnio 10 punktas ir 2 dalis nurodo reikalingumą deklaruoti ir artimus ar kitus žinomus asmenis, duomenis bei aplinkybes, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti interesų konfliktas.

Vadinasi, Įstatymas tiesiogiai ir imperatyviai nereikalauja, kad teisėjas N. Meilutis privačių interesų deklaracijoje nurodytų prokuroru dirbantį savo brolį, jeigu nemano, kad tokia aplinkybė jo veikloje gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ”,- pažymima Komisijos sprendime Nr.KS-12 ,,Dėl Nerijaus Meilučio”.

… tas negalima Mažeikių rajono tarybos narei

2012 m. vasario 28 d. Komisija sprendime Nr. KS-18 ,,Dėl Daivos Šideikienės” 2 psl. ,, Teisinis veikos vertinimas ir motyvai” nurodė: ,,Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintas įpareigojimas asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, savo Privačių interesų deklaracijoje pateikti duomenis apie jam artimus asmenis arba kitus jam žinomus asmenis arba kitus duomenis ir aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas (6 straipsnio 1 dalies 10 punktas ir 6 straipsnio 2 dalis).

2012-04-26 atsiliepime į pareiškėjos Daivos Šideikienės skundą ( žiūrėti rašto Nr.S-672-(2.5)2 psl.) Komisijos pirmininkas Remigijus Rekerta, D.Šideikienės nuomone, sąmoningai ir piktybiškai iškraipė Įstatymą bei visa tai pateikė Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijai. Būtent, Komisijos pirmininkas cituodamas Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytą bei nustatytą pareigą, neparašė Įstatyme nurodyto žodžių junginio ,,deklaruojančio nuomone” ,o cituodamas 6 straipsnio 2 dalį, nenurodė – ,,dėl kurių jo nuomone” .

2012-07-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr.I-2884-189/2012, 5 psl. nurodoma : ,, Komisija šiuo aspektu pagrįstai konstatavo, kad Įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį deklaruoti informaciją apie deklaruoti privalančio asmens atitinkamus santykius su kitais asmenimis ir nenumato išimčių, kada jos galima nepateikti”.

Abejoja, ar galima pasitikėti VTEK

LR Konstitucijos 29 straipsnio nuostata pažymi ,,Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.”

,,Remiantis pateiktu išdėstymu darytina išvada, jog Komisijos nariai mano, kad Mažeikių raj. savivaldybės tarybos narę Daivą Šideikienę Įstatymas įpareigoja pildyti deklaracijos formas PID B8 ir PID 10, t. y. privalo nurodyti savo pusbrolį Saulių Rancą, dirbantį UAB ,,Saurida” direktoriumi, o Kauno apygardos teismo pirmininko N.Meilučio Įstatymas tiesiogiai ir imperatyviai nereikalauja pildyti deklaracijos formas PID B8 ir PID 10, t.y teismo pirmininkas N.Meilutis neprivalo nurodyti Kauno apygardos prokuratūroje prokuroru dirbantį brolį Audrių Meilutį.

Man, kaip Lietuvos pilietei, kyla pagrįstų abejonių, ar galima pasitikėti šia valstybine institucija – Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija ir jos pirmininku, kai šitaip yra iškraipomas Įsta tymas, o pats Įstatymas skirtingiems asmenims (teisėjui ir Tarybos narei) yra taikomas skirtingai”, – „Karštam komentarui“ teigė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Šideikienė.

KK inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!