- Reklama -

Politinės partijos „Kartu su Vyčiu“ kreipimasis

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio siekta ir 1990 m. kovo 11 d. paskelbta nepriklausoma Lietuvos Respublika nebuvo sukurta. Išsivadavusi iš TSRS, lietuvių tauta netapo tikrai laisva ir savarankiška politine bendrija, o Lietuvos Respublika – iš tiesų nepriklausoma ir suverenia valstybe.

Lietuvoje įsigalėjusi pražūtinga ,,globalios Lietuvos“ ideologija, iš vakarų priverstinai plintanti moralinė (neomarksistinė) revoliucija, kuriomis prisidengiant, nesavarankiška ir pasyvi Lietuvos užsienio politika stumia šalį susinaikinimo link, skatina iki šiol vykstantį tautos išsivaikščiojimą, griauna vidaus ir nacionalinio saugumo pagrindus, bei naikina visuomenės ir valstybės pagrindą – šeimą.

Šalyje, tenkinant oligarchinių ir nusikalstamų grupuočių bei su jais susijusių pareigūnų mėginimus užvaldyti valstybę, pasitelkiant specialiąsias tarnybas ir kitas neteisėtas priemones, daromi poveikiai politiniams, administraciniams ir teisiniams sprendimams. To pasekmė – LR Konstitucija yra pažeista ir toliau pažeidinėjama.

Valdžioje buvusios ir esančios globalistinę ideologiją įgyvendinančios politinės jėgos, ilgiau kaip tris dešimtmečius pasikeisdamos valdžiusios valstybę, būdamos finansinėje priklausomybėje, yra neįgalios savarankiškai vykdyti valstybei naudingą veiklą. Pagrindinis jų tikslas – toliau išsilaikyti valdžioje, atliekant teritorijos administratoriaus vaidmenį.
Nėra Lietuvoje suvienytos opozicijos ar politinės – pilietinės jėgos: patriotiškos, drąsios inteligentijos, vadybininkų – valstybininkų, kurie save išdrįstų laikyti Lietuvos piliečiais, o ne Europos ar pasaulio.

Įvertinus šiandieninę situaciją Europos sąjungoje ir pasaulyje, Lietuva privalo apsispręsti:
1. Toliau lauksime susinaikinimo skęstančioje globalizmo valtyje?
2. Būsime priklausomi nuo svetimšalių ,,valdovų“?
3. Imsimės SAVO protu ir SAVO jėgomis kurti SAVO gyvenimą nepriklausomoje neutralioje Lietuvoje?

Politinės partijos ,,KARTU SU VYČIU“ siūlomas kelias – VISAI TAUTAI VIENYTIS IR SAVO JĖGOMIS PRADĖTI KURTI LIETUVOS SUVERENIĄ NEUTRALIĄ VALSTYBĘ SAU.

Šiandieninę Lietuvą nuo išnykimo gali išgelbėti tik susivienijusi Tauta. Iškilusi grėsmė ir pilietinė atsakomybė įpareigoja pamiršti visus nesutarimus, įžeidimus. Šiuo sunkiu Lietuvai momentu ieškokime tik to, kas mus vienija ir daro mus stipresniais. Neskirstykime savęs į partijas, kitas organizuotas struktūras ar pavienius asmenis, į lietuvius ar tautines mažumas. ,,LIETUVA – MES!“.

Lietuvai šioje situacijoje niekas kitas padėti negali – nėra pasaulyje tokios valstybės, kuri, neturėdama naudos sau, globos Lietuvą, rūpinsis jos ateitimi, kalba, švietimu, kultūra, jos ekonomika.

Kad Konstituciniu keliu išsaugoti Lietuvą ir išliktume kaip Tauta, kreipiamės į visus geros valios Lietuvos piliečius, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio misijos tęsėjus, signatarus, patriotines jėgas, tautines gyventojų organizuotas struktūras vienytis į vieningą jėgą ,,LIETUVA – MES!“ ir su didele atsakomybe ir pasiaukojimu ruoštis 2024 metų Seimo rinkimams, nes rinkimai – vienintelis teisinis kelias, keisti padėtį valstybėje.

Tik Seime, turėdami susivienijusios Lietuvos deleguotus atstovus, būsime pajėgūs atsikovoti tautinę Lietuvą, atkurti LR Konstituciją ir įgyvendinti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio siekius.

- Reklama -

2 KOMENTARAI

  1. Tautines valstybes kurimas ir stiprinimas,tautos laisve ir gerove turi buti musu tikaslas ir siekis.Reikia stiprinti musu partija Kartu su Vyciuir buti avangarde jungiant visas tautines jegas.Jeigu nesusivienysime ir neapsiginsime musu tauta bus sunaikinta Turime apginti musu Konstitucija

  2. Daug tiesos pateikiate. Ypač su dabartiniais valdančiaisiais Lietuvai gręsia greitas išnykimas. Bet tam reikalinga labai aiškiai, suprantamai ir patraukliai suformuota “Tautinė Idėja” ir išmintingas vadovas. Tik jokiu būdu Vadovas negali būti garbėtroška, savanaudis ir neaiškios biografijos (kaip Landsbergis ar Grybauskaitė). Sakyčiau, tiktų panašus į J. Basanavičių. Keršto nereikėtų siekti, bet turėtų būti įvardintos tos asmenybės, kurios padarė Lietuvai daugiausia žalos.

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!