- Reklama -
Vienas pirmųjų naujojo Seimo klausimų - situacija Ukrainoje ir sankcijos Rusijai. KK nuotr.
Vienas pirmųjų naujojo Seimo klausimų – situacija Ukrainoje ir sankcijos Rusijai. KK nuotr.

Seimas posėdyje priėmė rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje ir sankcijų Rusijos Federacijai. Priimtu dokumentu Seimas tvirtai remia Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir jos teritorijos vientisumą ir ragina ES valstybes nares pratęsti sankcijas Rusijos Federacijai tol, kol bus visiškai įgyvendinti Minsko susitarimai.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad esminė sąlyga atkurti taiką ir stabilumą rytinėje Ukrainos dalyje yra visiškas Minsko susitarimų įgyvendinimas, pirmiausia užtikrinant realias paliaubas ir nevalstybinių pajėgų išvedimą iš Ukrainos teritorijos, taip pat pripažįstama, kad bet kokie bandymai šiuo metu švelninti ar panaikinti sankcijas Rusijos Federacijai paskatintų agresyvią Rusijos politiką ir padidintų grėsmę Ukrainos, Lietuvos ir visos Europos saugumui.

Seimas pakvietė ES kaip galima greičiau nustatyti bevizį režimą Ukrainai ir Gruzijai ir skatina Ukrainą ryžtingai kovoti su korupcija, tęsti demokratijos plėtros, teisinės valstybės kūrimo ir kitas šaliai modernizuoti būtinas reformas.

2016 m. gruodžio 15–16 dienomis vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje bus keliamas sankcijų Rusijai pratęsimo klausimas. Seimo priimtame dokumente pabrėžiama Ukrainos ir kitų ES Rytų partnerystės programoje dalyvaujančių valstybių strateginė svarba Europos Sąjungai ir poreikis užtikrinti šios programos tęstinumą, stiprinimą ir tolesnį įgyvendinimą.

Už šią Seimo rezoliuciją balsavo 105 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.

Rezoliucija “Dėl situacijos Ukrainoje ir sankcijų Rusijai” 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punkte įtvirtintą Seimo įgaliojimą svarstyti užsienio politikos klausimus;

vadovaudamasis visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalyje, ypač Jungtinių Tautų Chartijoje įtvirtintais jėgos nenaudojimo ir taikaus tarptautinių ginčų sprendimo, pagarbos valstybių suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principais;

pabrėždamas Ukrainos ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) Rytų partnerystės programoje dalyvaujančių valstybių strateginę svarbą Europos Sąjungai ir poreikį užtikrinti šios programos tęstinumą, stiprinimą ir tolesnį įgyvendinimą;

remdamas Ukrainos siekį stiprinti politinę asociaciją ir ekonominę integraciją su ES bei perspektyvoje siekti ES narystės;

matydamas, kad Rusijos Federacija iki šiol nėra įgyvendinusi Minsko susitarimų, o tebetęsdama karinės galios demonstravimą kelia grėsmę visos Europos saugumui;

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo priimtas rezoliucijas „Dėl padėties Ukrainoje“ (2014-04-24 d. Nr. XII-858), „Dėl Rusijos Federacijos keliamų grėsmių Ukrainos ir visos Europos saugumui“ (2014-03-13, Nr. XII 780) ir „Dėl Ukrainos įsipareigojimų ir jos siekių integruojantis į Europos Sąjungą“ (Žin., 2013-11-20, Nr. 119-5987);

atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos paskelbtas Vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimo Gruzijoje ir Ukrainoje pažangos ataskaitas;

pažymėdamas, kad 2016 m. gruodžio 15–16 d. vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje bus keliamas sankcijų Rusijai paręsimo klausimas,

tvirtai remia Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą;

pabrėžia, kad esminė sąlyga atkurti taiką ir stabilumą Rytinėje Ukrainos dalyje yra visiškas Minsko susitarimų įgyvendinimas, pirmiausiai užtikrinant realias paliaubas ir nevalstybinių pajėgų išvedimą iš Ukrainos teritorijos;

pripažįsta, kad bet kokie bandymai šiuo metu švelninti ar panaikinti sankcijas Rusijos Federacijai paskatintų agresyvią Rusijos politiką ir padidintų grėsmę Ukrainos, Lietuvos ir visos Europos saugumui.

ragina ES valstybes nares pratęsti sankcijas Rusijos Federacijai tol, kol nebus visiškai įgyvendinti Minsko susitarimai;

kviečia ES kaip galima greičiau suteikti bevizį režimą Ukrainai ir Gruzijai;

skatina Ukrainą ryžtingai kovoti su korupcija, tęsti demokratijos plėtros, teisinės valstybės kūrimo ir kitas šalies modernizavimui būtinas reformas.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!