- Reklama -
Vienas iš buvusių "Snoro" banko savininkų šiuo metu nuo Lietuvos teisėsaugos slepiasi Rusijoje
Vienas iš buvusių “Snoro” banko savininkų šiuo metu nuo Lietuvos teisėsaugos slepiasi Rusijoje

Priimtos Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, kuriomis teisėsaugai sudaryta galimybė už akių teisti didelę žalą nusikaltimais padariusius asmenis.

Nuo teisingumo į užsienį sprunkančių įtariamųjų istorijos atskleidė teisines spragas, leidžiančias net ir milijoninių lėšų grobstytojams išvengti atsakomybės. Ikiteisminis tyrimas už akių (t. y., įtariamajam nedalyvaujant) buvo įmanomas tik prieš teisingumo vengiančius užsieniečius, pabėgusius iš Lietuvos, ir tik už tarptautinio pobūdžio nusikaltimus – tokius kaip, pavyzdžiui, genocidas, terorizmas, prekyba žmonėmis, kyšininkavimas.

Iki šiol valstybė buvo bejėgė vykdyti baudžiamąjį persekiojimą prieš asmenis, kurie slapstosi užsienyje, vengdami atsakomybės už didelio masto finansinius, mokestinius ir kitus nusikaltimus, kuriais padaroma didelė žala.

Prezidentės inicijuotos pataisos leis vykdyti ikiteisminį tyrimą už akių dėl visų nusikaltimų, kuriais padaryta didelė žala. Tai užtikrins, kad nuo teisingumo į užsienį pabėgę asmenys neišvengs baudžiamosios atsakomybės, sulauks pelnyto nuosprendžio, o jų turtas bus konfiskuotas ir panaudotas žmonių ir valstybės patirtai žalai atlyginti.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas už akių bus vyk­do­mas tais at­ve­jais, kai įta­ria­ma­sis, pa­da­ręs dide­lę ža­lą sukėlu­sius nu­si­kaltimus, sle­pia­si už­sie­nio vals­ty­bė­je, pik­tybiškai ven­gia da­ly­vau­ti baudžia­ma­ja­me pro­ce­se, o už­sie­nio vals­ty­bė, ku­rio­je jis yra, ne­ben­dra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos Respub­li­ka.

Konstitucinis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad teisinis reguliavimas neturi sudaryti prielaidų vilkinti nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo. Tei­si­mas už akių, kai to reika­lau­ja tei­sin­gu­mo in­te­re­sai, taip pat yra pa­tei­si­na­ma prie­mo­nė ir pa­gal Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teismo prak­ti­ką.

Baudžiamojo proceso kodekso pataisos įsigalios kitą dieną po to, kai bus oficialiai paskelbtos Teisės aktų registre.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!