- Reklama -

Medininkų žudynių vietos vaizdo juostoje akivaizdžiai matyti, kad dešinėje pusėje prie įėjimo į vagonėlį nėra nei skuduro, nei laikrodžio, tačiau šis vaizdo įrašas kaip įrodymas nėra vertinamas, nes sugriūtų visa oficialioji Medininkų bylos versija. Stop kadras iš byloje esančios video medžiagos
Štai šioje vietoje po tyrėjų įvykio vietos apžiūrų ir mitingų po 4 dienų buvo rastas laikrodis, kuris byloje figūruoja kaip "pamestas užpuoliko". Kaip matosi iš žudynių rytą padaryto vaizdo įrašo, jokio laikrodžio po žudynių čia nebuvo.
Vaizdo medžiagoje aiškiausiai matosi, kad žudynių rytą jokio laikrodžio prie įėjimo į muitininkų vagonėlį nebuvo. Taigi, kas pagaliau pradės tirti Medininkų bylą?

Analizuojant iki gyvos galvos Medininkų žudynių byloje nuteisto rygiečio Konstantino Michailovo bylos medžiagą, stiprėja įspūdis, kad ši byla, kaip ir 2012 m. gruodžio 14 d. Apeliaciniame Teisme peržiūrėta neva „V.Petruškevičiaus nufilmuota vaizdo juosta“, iš tiesų tėra montažas. Grubus, plika akimi matomas montažas, kurį galima pavadinti vienu žodžiu – falsifikatas.

Prielaidą, kad Medininkų žudynių byla buvo klastojama, leidžia susidaryti Medininkų bylos medžiaga.

Kaip žinia,iš Medininkų bylos dingo svarbūs įkalčiai: buvusio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus nufilmuota Medininkų žudynių vieta ankstų 1991 m. liepos 31 d. rytą, tik pradėjus švisti; buvusio VRM pareigūno Jurijaus Pivoriūno nufilmuoti patys pirmi Tomo Šerno parodymai, duoti prokurorui A.Astaškai reanimacijos palatoje, kai tik T.Šernas atgavo sąmonę.

Šie svarbūs įkalčiai gali parodyti, pirma, kad byla buvo tendencingai „klijuojama“. Antra, kad Medininkų žudynėse dalyvavo (ir) Vilniaus OMON’as – nes reanimacijos palatoje sąmonę atgavęs Tomas Šernas pasakė atpažinęs vieną iš užpuolikų – Vilniaus OMON’o vadą B.Makutynovičių.

O dabar pažiūrėkime, kaip buvo „sumontuota“ ši byla.

Bylos raktas – laikrodis, kurio… nėra

Jeigu atidžiai išanalizuotume Medininkų bylos medžiagą, pamatytume, kad vienas esminių įrodymų, leidžiančių susieti Medininkų žudynes su Rygos OMON’u, yra praėjus keturioms dienoms po žudynių prie įėjimo į muitininkų vagonėlį rastas laikrodis.

Štai čia ir yra bylos raktas, kurį įminus griūva visa oficialioji prokuratūros versija ir plika akimi įžvelgiamas bylos montažas.

Pažiūrėkime: Medininkų žudynių dieną prokuratūros tyrėjai, apžiūrėdami įvykio vietą, nei vagonėlyje, nei prie įėjimo į muitininkų vagonėlį neranda jokio pamesto laikrodžio. Prokuratūros tyrėjai jokio laikrodžio neranda ir kitą dieną, pakartotinai apžiūrėdami žudynių vietą. Rugpjūčio 2 d. prie Medininkų muitinės posto vagonėlio dega žvakučių jūra, rauda artimieji – pilna žmonių. O rugpjūčio 5 d. prokuratūra iš Medininkų muitinės posto viršininko R.Kazokevičiaus išima laikrodį „Elektronika-1“, kurį neva vakar, t.y. rugpjūčio 4 d., R.Kazokevičiaus žmona „rado po skuduru prie įėjimo į vagonėlį“.

1991 m. rugpjūčio 15 d. dienraštyje „Respublika“ paskelbiama apie rastą laikrodį, tačiau laikrodžio savininkas neatsirado.

Tuomet atsiranda „slaptas liudytojas“, kuris paliudija, kad iš tarp rygos omonininkų A.Ryžovo ir K.Nikulino (Michailovo) vykusio pokalbio jis suprato, kad A.Ryžovas buvo susirūpinęs, kad Medininkų poste rastas laikrodis, ir kad tas slaptas liudytojas suprato, kad tas laikrodis – A.Ryžovo.

Sekantys prokuratūros žingsniai: kadangi ant laikrodžio yra raidė „R“, tai reiškia „Ryžovą“, t.y., tai reiškia, kad iš R.Kazokevičiaus išimtas laikrodis priklausė Ryžovui, o tai reiškia, kad 1991 m. liepos 31 d. būtent Ryžovas pametė tą laikrodį prie įėjimo į Medininkų muitinės postą.

Tolesnė prokuratūros logika: kadangi 1991 m. rugpjūčio 15 d. dienraštyje buvo paskelbtas skelbimas apie rastą laikrodį „Elektronika-1“, ir niekas į tą skelbimą neatsiliepė, vadinasi, tas laikrodis iš tiesų priklausė Ryžovui.

O dabar faktai iš bylos:

-laikrodis rastas praėjus keturioms dienoms po Medininkų žudynių, po visų vietos apžiūrų ir mitingų;

-ant laikrodžio jokios raidės „R“ nėra;

-A.Ryžovas 1991 m. rugpjūčio 15 d., kada pasirodė skelbimas „Respublikoje“, jau buvo Rygoje. Byloje duomenų, kad Rygos OMON’as būtų prenumeravęs Lietuvos dienraštį „Respublika“, nėra.

Ir pagrindinis įrodymas: tiek 2012 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Apeliaciniame teisme peržiūrėtoje prokuratūros pateiktoje 9 minučių vaizdo juostoje iš Medininkų žudynių vietos 1991 m. liepos 31 d., tiek „Karšto komentaro“ redakcijos turimoje 41 minutės vaizdo juostoje iš Medininkų žudynių vietos, yra labai aiškiai nufilmuotas įėjimas į muitininkų vagonėlį, kuriame buvo rasti lavonai, – ir nei jokio skuduro, nei jokio laikrodžio toje vietoje, kur po 4 dienų buvo rastas laikrodis, nėra.

Dar daugiau – prokuratūra laikrodžio radėjos – R. Kazokevičiaus žmonos net neapklausė.

Ką šis epizodas reiškia?

Jeigu nebuvo laikrodžio – ką rodo ir vaizdo medžiaga iš Medininkų žudynių vietos (ar ne dėl to ir dingta svarbūs įkalčiai byloje?), kyla daug klausimų ir dėl slaptojo liudytojo parodymų apie tariamą A.Ryžovo ir K.Michailovo pokalbį dėl „pamesto laikrodžio“ – ar tai nebuvo melagingas liudijimas, siekiant tokiu būdu K.Michailovą su Medininkų byla susieti ir taip pasiekti apkaltinamąjį nuosprendį rezonansinėje byloje, kurioje svarbiausi įkalčiai – pradanginti?

Nes pasikartosiu dar kartą: Medininkų žudynių vietos nufilmuotoje vaizdo medžiagoje nei jokio laikrodžio, nei jokio skuduro prie įėjimo į Medininkų postą nėra.

Štai jums, mieli „Karšto komentaro“ skaitytojai, ir įrodymas, kaip buvo „tiriama“ rezonansinė Medininkų žudynių byla.

O toliau jūsų dėmesiui – faktinė medžiaga iš Medininkų bylos, įrodanti plikomis akimis įžvelgiamą montažą.

Kas tai – mistifikacija ar falsikacija?

Iš Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos, susidedančios iš pirmininkaujančiosios Sigitos Bieliauskienės, teisėjų Viktoro Dovidaičio, Vladislavo Lenčiko, 2011 m. gegužės 11 d. nuosprendžio:

„Aukščiau išdėstytų įrodymų pagrindu teismas daro šias išvadas: // l. 236

[…] Iš liudytojo Nr.12 parodymų matyti, kad iš jam pažįstamų Rygos OMON darbuotojų pasakojimo žinoma, kad po Medininkų muitinės pareigūnų nužudymo tarp Aleksandr Ryžov ir Konstantin Nikulin buvo pokalbis, kurio metu Aleksandr Ryžov priekaištavo Konstantin Nikulin, kam šis Medininkų muitinės poste pirmas pradėjo šaudyti iš pistoleto PM į Lietuvos pareigūną, kuris sėdėjo automobilyje. Iš to pokalbio liudytojas suprato, kad Medininkų muitinės poste pareigūnų nužudymo metu buvo K.Nikulin, A.Ryžov ir A.Laktionov. Šio pokalbio metu Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to liudytojas suprato, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinės poste pametė laikrodį.

Šio liudytojo parodymus, be kitų duomenų, patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai apie Medininkų muitinės poste prastą laikrodį, 1991-08-05 poėmio metu iš R.Kazokevičiaus išimtas laikrodis „Elektronika-1″, kurio savininkas ir po 1991-08-15 dienos skelbimo laikraštyje neatsirado. […] // l.l. 290-291

[…] Tokiu būdu, iš liudytojų T.Gudaneco, liudytojo Nr. 12 parodymų nustatyta, kad 1991-07-31 naktį Medininkų muitinės postą užpuolė Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins), Andrėj Laktionov ir Aleksandr Ryžov. Šio užpuolimo metu Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins) iš pistoleto PM šovė į policininką. Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to galima buvo suprasti, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinėje pametė laikrodį.

Liudytojo Nr. 12 parodymus patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai, poėmio protokole, daiktinių įrodymų apžiūros protokole, įvykio vietos apžiūros protokole, ekspertizės akte užfiksuoti duomenys apie, tai kad kelių policijos automobilis VAZ-2101 buvo sušaudytas 9 mm kalibro šoviniais, skirtas pistoletams Makarov, kad Medininkų muitinės poste po pareigūnų nužudymo buvo rastas laikrodis. […] // l. 293“

Pastaba: nuosprendyje nekreipiamas dėmesys į net trijose įvykio vietos apžiūrose objektyviai nustatytus faktus, akivaizdžiai prieštaraujančius anoniminio liudytojo Nr. 12 parodymams ir net pilnai juos paneigiančius. Ar tai reiškia, kad nesugebama sugretinti, palyginti ir apskritai analizuoti objektyviai nustatytų faktų ir atskirti objektyviai nustatytus faktus nuo subjektyvių „prisiminimų“?

BYLOJE NUSTATYTI FAKTAI, PANEIGIANTYS NUOSPRENDŽIO IŠVADAS

1. Pirminė įvykio vietos apžiūra 1991-07-31. Vilniaus r. prokuratūros tardytojas Sergėjus Tekvareli, Vilniaus r. vyriausiasis prokuroras Josifas Nenartovičius, teismo med. ekspertai Pliskijus ir Bulavaitė, VRM PD KPVV kriminalinių ekspertizių biuro ekspertai Olegas Skinderskis, Julius Jarmala ir Algis Keršys, TMEMTI trasologijos ir balistikos ekspertizių laboratorijos vedėjas Gardauskas, GP NTD tardytojai Danielius Karalius, Česlovas Narinkevičius ir Algimantas Astaška – įvykio vietos apžiūros protokolas // T.1, b/l. 62-172; T.4, b/l. 23-36

Rezultatas: Skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

***

2. Pakartotinė įvykio vietos apžiūra 1991-08-01. GP tardytojas- kriminalistas Povilas Jurkštas, VRM PD KPVV kriminalinių ekspertizių biuro ekspertai Olegas Skinderskis, Julius Jarmala – papildomos įvykio vietos apžiūros protokolas // T.4, b/l. 39-46

Rezultatas: Skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

***

3. Papildomai pakartotinė įvykio vietos apžiūra 1991-08-02. GP NTD tardytojas Danielius Karalius ir Nusikaltimų tyrimų departamento prie LR GP tardytojas- kriminalistas Povilas Jurkštas – papildomos įvykio vietos apžiūros protokolas // T.4, b/l. 47-51

Rezultatas: Skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

***

1991-08-05: GP NTD tardytojas Arūnas Želnys/ Medininkų muitinės posto pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius – papildomos liudytojo apklausos protokolas // T.8, b/l. 28 : „[…] 1991 m. rugpjūčio 4 d. […] mano žmona G.Kazokevičienė apie 15 val. prie įėjimo į muitininkų vagonėlį, šalia grotelių valytis kojoms, dešinėje pusėje po skuduru, kabėjusiu ant durų vyrių (apatinių), rado laikrodį, elektroninį, su raudonos spalvos nepermatomu ciferblatu, markės „Elektronika-1“, ant laikrodžio yra metalinė apyrankė iš balto metalo. […]“

Pastaba: apie radimo aplinkybes G. Kazokevičienė neapklausta iki šiol.

***

1991-08-12: NTD vyriausiasis tardytojas Algimantas Astaška/ Medininkų muitinės posto viršininkas Rimantas Kazokevičius – papildomos liudytojo apklausos protokolas // T.8, b/l. 36 : „[…] viso 10 fotografijų, iš kurių 7 fotografuotos A.Musteikio ir 3 mano. […] Mano padarytoje fotografijoje Nr.9 (b/l. 42) matosi skuduras, po kuriuo buvo rastas laikrodis. […]“

***

2002-10-19: GP ONKTD prokuroras Rolandas Stankevičius – daiktinių įrodymų apžiūros protokolas // T.8, b/l. 35 : „[…] Ant apyrankės susegimo yra įspaustas simbolis panašus į rašytinę rusišką raidę „R“. Kitoje apyrankės pusėje yra rusiškai užrašytas sutrumpinimas, kad metalas nerūdijantis ir nurodyta kaina 4-50. […]“

Pastaba: Iš kur atsirado rusiška raidė „R“, jei jos ten niekada nebuvo ir nėra?

***

2008-09-16: 8:30-10:50 GP ONKTD prokuroras Rolandas Stankevičius/ liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas, Nr.12 – liudytojo apklausos protokolas // T. 25, b/l. 141 : „[…] Iš Rygos OMON milicininkų man žinoma, kad po Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo A. Ryžov buvo labai susirūpinęs, kad Medininkų poste buvo rastas rankinis laikrodis. Toks susirūpinimas kėlė įtarimą, kad A. Ryžov galėjo pamesti Medininkų muitinėje rastą laikrodį. […]“

Pastaba: Apie kokį laikrodį kalba anoniminis liudytojas Nr. 12 ir kodėl? Tai neatitinka tikrovėje nustatytų faktų.

***

2008-09-16: 15:10-16:20 ONKTD prokurorė Gintarė Vareikytė/ Medininkų muitinės posto pamainos viršininkas Rimantas Kazokevičius – papildomos liudytojo apklausos protokolas // T.8, b/l. 29-31 : „[…] 1991 m. sausio 27 d. Medininkų posto vagonėlį buvo užpuolęs OMON‘as, tuomet aš dirbau, tai buvo pirma Medininkų posto užpuolimas, mane OMON‘o kariai , kaip ir kitus pareigūnus, suspardė, mušė šautuvo buože per galvą. Tai vyko nakties metu. OMON‘o kariai ne tik mušė pareigūnus, bet ir išdaužė muitinės vagonėlio langus, sužalojo muitinės turtą. Dėl šio fakto buvau apklausiamas baudžiamojoje byloje, t.y. daviau parodymus. […] Be to, su OMON‘o pareigūnais tekdavo dažnai susitikti vykdant savo tarnybines pareigas, OMON‘o kariai, važiuodami per postą ne vieną kartą yra pasakę, kad jei grįžtant atgal jie mus ras budinčius poste, visus iššaudys. Tie grasinimai buvo realūs, nes tai sakydami, jie laikydavo rankose automatą. Tokie atvejai buvo ne vieną kartą, tačiau datų kada tai buvo nurodyti negaliu. […]

„[…] paprastai kelių policijos pareigūnai budėdavo automobilyje, […] t.y. į muitinės vagonėlį neužeidavo. […]“

Pastaba: Liudytojas pasakoja apie Vilniaus OMON milicininkų elgesį. Ką tai bendro turi su Rygos OMON ir Konstantinu Michailovu?

***

Anoniminio liudytojo Nr. 12 apklausa Vilniaus miesto 2-os apylinkės teisme

2008-09-24: Vilniaus m. 2 apylinkės ikiteisminio tyrimo teismo teisėjas Gediminas Viederis / liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas, Nr.12 – liudytojo apklausos protokolas // T. 25, b/l. 159-161 : „[…] Taip pat man žinoma, kad to pokalbio metu A. Ryžov buvo susirūpinęs ta aplinkybe, kad Medininkų poste buvo rastas laikrodis. Iš to galima susidaryti įspūdį, kad A. Ryžov pametė savo laikrodį. […]“

Pastaba: Kodėl apklausos metu nekreipiamas dėmesys į net trijose įvykio vietos apžiūrose objektyviai nustatytus faktus, akivaizdžiai prieštaraujančius anoniminio liudytojo Nr. 12 parodymams ir net pilnai juos paneigiančius?

***

2009-04-15: GP ONKTD prokuroras Rolandas Stankevičius – kaltinamasis aktas // l. 39 : „[…] 1991-08-15 laikraštyje „Respublika“ skiltyje „Radybos“ (pastaba: psl.1) išspausdintas pranešimas, kad po Medininkų tragedijos apžiūrint įvykio vietą buvo rastas laikrodis, kurį šeimininkas galėtų atsiimti paskambinęs skelbime nurodytu telefonu. Byloje nėra duomenų, kad kas nors būtų kreipęsis dėl Muitinės poste pamesto laikrodžio. (T.8, b/l. 36). […]“

Pastaba: Ką bendro šis faktas turi tiek su Medininkų posto užpuolimu, jo užpuolimo data ir laiku, su Rygos OMON‘u ir su nuteistu Konstantinu Michailovu (Nikulinu)? Kaip ir kokiu būdu skelbimo lietuviškajame laikraštyje „Respublika“ faktas įrodo, kad šį laikrodį pametė būtent Rygos OMON milicininkas Aleksandras Ryžovas, kad jis moka lietuvių kalbą, kad tikrai perskaitė skelbimą apie „poste pamestą laikrodį“ ir t.t.?

***

Liudytojo Rimanto Kazokevičiaus apklausa Vilniaus apygardos teisme

2009-12-02 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos teisiamojo posėdžio protokolo tęsinys / liudytojo R.Kazokevičiaus atsakymai į pirmininkaujančios Sigitos Vainauskienės klausimus // l.171 :

„[…] – taip, po įvykio (1991 07 31) aš buvau nuvykęs į postą, bet kūnai jau buvo išvežti, tuomet dirbo prokuratūros darbuotojai,

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų, skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

– buvau tą pačią dieną (1991 07 31) apie 13:00, gal 14:00 val. Aš grįžau iš Kauno, nuvažiavau į Vilniaus muitinę, viršininkas leido vykti į postą ir aš nuvykau. Poste aš prisistačiau, kad esu posto viršininkas, man leido apžiūrėti viduje, po to mes nuvykome į morgą, aš dar apžiūrėjau žuvusiųjų kūnus,

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

– tą pačią dieną, kai buvau poste, apžiūrinėjau tarnybines patalpas, pamačiau A.Musteikio kuprinę. Aš ją atpažinau, nes A.Musteikis pastoviai su ta kuprine vykdavo į darbą. Aš darbuotojų paklausiau ar galiu paimti A.Musteikio kuprinę su jo asmeniniais daiktais, pasakiau, kad ją grąžinsiu jo šeimai. Jie apžiūrėjo ir leido paimti, aš išsinešęs peržiūrėjau, kas yra kuprinės viduje,

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų, skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

– ką radau kuprinėje neatsimenu, tik atsimenu, kad radau FED tipo fotoaparatą. Pastebėjau, kad maždaug pusė juostos buvo neišfotografuota, tuomet paėmiau ir išfotografavau visą likusią juostą, fotografavau viską, kas aplink postą viską, kas ten darosi,

– taip, fotografavau įvykio vietą apie 13:00-14:00 val.,

– fotografavau aplink viską, […]

Rezultatas: Šiuo momentu, pasak liudytojo parodymų, skuduro lauke prie vagonėlio durų nėra, laikrodis nerastas.

po kelių dienų nuvykau į Medininkų muitinės postą su žmona ir dukra, mes ten tvarkydavome aplinką, gėles, žvakutes. Žmona gal šluodama pakėlė kilimėlį, kuris yra prie pat įėjimo durų ir rado geltonos spalvos metalinį laikrodį, lyg tai kruviną, aš įdėjau į maišelį, atvežiau į prokuratūrą ir perdaviau A.Astaškai. […]“

Rezultatas: Praslinkus 4 (keturioms) dienoms po įvykio, praėjus Medininkų poste gedulo mitingui ir daugybei žmonių, lauke prie įėjimo į Medininkų posto vagonėlį durų vyrių rastas laikrodis….

Pastaba: Ką bendro šis faktas turi tiek su Medininkų posto užpuolimu, jo užpuolimo data ir laiku, su Rygos OMON‘u ir su nuteistu Konstantinu Michailovu (Nikulinu)?

***

Anoniminio liudytojo Nr. 12 apklausa Vilniaus apygardos teisme

(absoliučiai pažeidžiant privalomąją anoniminio liudytojo apklausos tvarką)

2010-11-17 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos teisiamojo posėdžio protokolo tęsinys // uždaras posėdis, „nes LKPB ONT 2-ji valdyba neturi galimybės užtikrinti anonimiškumo techninėmis priemonėmis“, apklausiamas liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas Nr.12 // 1- :

-„[…] Iš man pažįstamų Rygos OMON pareigūnų pasakojimo žinau, kad po Medininkų muitinės pareigūnų nužudymo tarp Aleksandr Ryžov ir Konstantin Nikulin buvo pokalbis […]. To pokalbio metu Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to buvo galima suprasti, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinėje pametė laikrodį. […]“

Pastaba: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

****

Daiktinio įrodymo – laikrodžio „Elektronika-1“ ir jo apyrankės apžiūros Vilniaus apygardos teisme rezultatas

2011-02-23 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos teisiamojo posėdžio protokolo tęsinys // l.963 : „[…] Proceso dalyviai apžiūri 1991-08-05 poėmio metu iš R.Kazokevičiaus paimtą laikrodį, rastą Medininkų muitinėje (T.8, b/l. 32-35).

Gynėjas A.Marcinkevičius: prašau atkreipti dėmesį, kad ant laikrodžio apyrankės nesimato raidės „R“. […]“

***

Valstybės kaltintojo- prokuroro Rolando Stankevičiaus kaltinamoji kalba Vilniaus apygardos teisme

2011-03-30/04-04/04-06-07 GP ONKTD prokuroro Rolando Stankevičiaus kaltinamoji kalba // l.112-114 : „[…] Liudytojas Nr.12 parodė, kad iš liudytojui pažįstamų Rygos OMON darbuotojų pasakojimo žinoma, […] pokalbio metu Aleksandr Ryžov buvo labai susirūpinęs tuo, kad Medininkų muitinės poste buvo rastas laikrodis. Iš to liudytojas suprato, kad būtent A.Ryžov Medininkų muitinės poste pametė laikrodį.

Šio liudytojo parodymus, be kitų duomenų, patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai apie Medininkų muitinės poste rastą laikrodį, 1991-08-05 poėmio metu iš R.Kazokevičiaus išimtas laikrodis „Elektronika-1″, kurio savininkas ir po 1991-08-15 dienos skelbimo laikraštyje neatsirado. […]

Pastabos: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

Tadeuš Gudaniec ir liudytojo Nr.12 parodymai, apie tai, jog Aleksandr Ryžov priekaištavo Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins) už tai, jog pastarasis iš pistoleto PM šovė į policijos pareigūną sėdintį automobilyje yra vertinti, ne kaip priekaištas, kad kaltinamasis šovė į žmogų, o kaip iš anksto nesuplanuoti veiksmai. Dėl kurių, nesulaikyti policininkai galėjo pasipriešinti, šūvius, be garso slopintuvo, galėjo išgirsti aplinkiniai gyventojai, T.Gudaniec, kuris turėjo išvažiuoti į Vilniaus OMON bazę. „Delta-1″ grupės milicininkai nežinodami, ar jų laukia T.Gudaniec iš nusikaltimo vietos nuvarė nužudytų kelių policijos pareigūnų automobilį VAZ-2101, kurį paliko ant keliuko kur jų, automobilyje UAZ, laukė T.Gudaniec.

Šiuos duomenis ir išvadas patvirtina liudytojo Nr.12 parodymai. Jis parodė, kad 1991-07-31 naktį Medininkų muitinės postą užpuolė Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins), Andrėj Laktionov ir Aleksandr Ryžov. Šio užpuolimo metu Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė K.Nikulins) iš pistoleto PM šovė į policininką, t.y. į Juozą Janonį iš pistoleto PM. Muitinės posto užpuolimo metu Aleksandr Ryžov Medininkų muitinės poste pametė laikrodį.

Pastabos: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

Šio liudytojo parodymus patvirtina R.Kazokevičiaus parodymai, poėmio protokole, daiktinių įrodymų apžiūros protokole, įvykio vietos apžiūros protokole, ekspertizės akte užfiksuoti duomenys apie, tai kad kelių policijos automobilis VAZ-2101 buvo sušaudytas 9 mm kalibro šoviniais, skirtas pistoletams Makarov, kad Medininkų muitinės poste po pareigūnų nužudymo buvo rastas laikrodis. […]“

Pastabos: Įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko.

***

Kaltinamojo Konstantino Michailovs (Nikulins) gynėjo pastabos dėl Vilniaus apygardos teismo posėdžio protokolo įrašų tikslumo ir teisingumo, remiantis posėdžio garso įrašu

2011-05-16 kaltinamojo gynėjų – advokatų pastabos dėl teismo posėdžių protokolo Vilniaus Apygardos Teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-16-628/2011:

„[…] V. Pastabos dėl 2011 m. vasario 23 d. teismo posėdžio protokolo tęsinio (lapas 963 penktoje pastraipoje nuo viršaus), apžiūrint daiktinį įrodymą, 1991 m. rugpjūčio 5 d. poėmio metu iš liudytojo R. Kazokevičiaus paimtą laikrodį, rastą Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste po kelių dienų nuo įvykio vietos apžiūros (T. 8, b/l 32-35), kaltinamojo gynėjui, t.y. man, advokatui Arūnui Marcinkevičiui paprašius teismo atkreipti dėmesį į tai, kad „ant laikrodžio apyrankės nesimato raidės „R“, šį laikrodį apžiūrėjo bylą nagrinėjusių teisėjų kolegija. Gynėjo pastaba protokole yra užfiksuota, t.y. įrašyta, tačiau teismo kolegijos išvada, patvirtinusi tokį kaltinamojo gynėjų pastebėjimą, šiame protokole liko nenurodyta. Todėl šiuo aspektu, tikslumo, teisingumo ir sąžiningumo dėlei, protokolo turinys yra taisytinas, nurodant, t.y. įrašant teismo kolegijos išvadą, taip kaip ji buvo suformuluota kolegijos narių. Tam yra reikalinga įrašyti į protokolą, po kaltinamojo gynėjo pastabos tai, ką konkrečiai pasakė pirmininkaujančioji – teisėja S. Bieliauskienė ir kolegijos narys- Vilniaus apygardos Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, teisėjas V. Dovidaitis, o būtent:

Pirmininkaujančioji: „Yra ženklas, kurį galima apibūdinti kaip gamyklinį ženklą“;

Teisėjas V.Dovidaitis: „Tai tokios raidės „R“ mes nematome“. (žr. 2011 02 23 teismo posėdžio garso įrašą).

Pastabos: Jei patys teisėjai, atvirame teismo posėdyje, asmeniškai apžiūrėję daiktinį įrodymą- laikrodį „Elektronika-1“, pripažino ir konstatavo, kad ant šio laikrodžio nėra jokio ženklo nei su slaviškos, nei su lotyniškosios abėcėlių raidėmis „R“, kokiu pagrindu ir kokiu tikslu apkaltinamajame nuosprendyje yra daroma kardinaliai priešinga išvada?

***

2013-01-13 LRT „Savaitė“ http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/32024/savaite/783

6:19-6:54 Generalinės prokuratūros atstovė Vilma Mažonė (Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja)

„[…] su ja susipažinus nebuvo ten nustatyta kažkokių naujų duomenų. 2011 metų gegužį Vilniaus apygardos teismas ištyrė būtent šitą Muitinės departamento vaizdo įrašą (pastaba: gautas iš V.Valicko asmeninio archyvo – žr. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2001-06-25 atsakymą Nr.MM-37-03-6944 į Generalinės prokuratūros 2000-08-11 užklausimą Nr.8/3-02-1072 // T.8, b/l. 25). Priimdamas… Priėmė savo nuosprendį negrindė, būtent to nuosprendžio, kurį priėmė, jis negrindė pateiktu šituo vaizdo įrašu, o tai reiškia tai, kad šitas įrašas nebuvo laikomas įrodymu. Autorystės mes tenais, ta prasme, nematėme. Ta autorystė bus nustatinėjama Apeliaciniame teisme. […]“

Pastaba: O privalėjo grįsti įvykio vietoje objektyviai užfiksuota padėtimi, t.y. tuo, kad įvykio vietoje po nusikaltimo laikrodis nebuvo rastas, t.y. negalėjo būti pamestas užpuoliko. Dėl kokios priežasties ir kokiu tikslu buvo padaryta objektyviems faktams prieštaraujantis procesinis veiksmas ir ką jis atskleidžia šios bylos procese?

***

Apkaltinamąjį nuosprendį minėtų laikrodžio suradimo ir jo duomenų faktų aspektu apibendrinanti išvada:

Nors viskas lyg ir būtų aišku, tačiau byloje NĖRA jokių duomenų, kad Rygos OMON milicininkas Aleksandras Ryžov‘as kada nors turėjo ir nešiojo būtent TOKĮ laikrodį ir iš vis ar jis nešiojo laikrodį.

Taigi kada ir kas pradės tirti iš naujo – šį kartą jau pagal įrodymus – Medininkų žudynių bylą?

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!